قالب وردپرس

شرکت ارکان تجهیز افزار در راستای یاری رساندن به هموطنان عزیز در بلایای طبیعی و چابک سازی یگان های نظامی و امدادی در کشور، در خصوص بکارگیری تجهیزات امدادی و رفاهی نوین در شرایط بحرانی و در زمان کوتاه به حادثه دیدگان، به عنوان یک موسّسه تخصّصی در زمینه تامین و تدارک اقلام امدادی و اردوگاهی با درک حساسیّت موضوع از مدتها پیش مطالعات فنی و کارشناسی لازم را در این زمینه آغاز کرده و با بررسی انواع تجهیزات مورد استفاده در یگان ها و نهادهای امداد رسان، و تحقیق بر روی کمپ های امدادی وقایع اخیر در کشور، اقدام به تولید و ارائه تجهیزاتی از قبیل: سرویس های بهداشتی ویژه، مخازن و ظروف آب تاشو، بسته (پک) لوازم اولیه زندگی، بسته های بهداشتی انفرادی و گروهی، سبد های امدادی، بسته های غذایی هوشمند عملیاتی و… اقدام ورزیده است .